Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Phó Giám Đốc Nhà máy – Phụ trách sản xuất – MTD: PGĐNM – K

21/06/2018

* Địa chỉ làm việc: Hưng Yên * Mức lương: Thỏa thuận * Ngành nghề: Điện máy, điện lạnh * Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc Nhà máy * Báo cáo gián tiếp cho: Ban Tổng Giám đốc * Quản lý trực tiếp: CBNV Nhà máy * Mô tả công việc Điều hành hoạt […]

1