Trưởng ban kinh tế – mã tuyển dụng TBKT

15/05/2017

Mô tả:

 • Chịu trách nhiệm phân tích hiệu quả dự án đầu tư, quản lý chi phí thực hiện dự án đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý công tác kinh tế từ Công ty đến các đơn vị thành viên phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.
 • Chủ trì công tác thực hiện hồ sơ thanh toán các giai đoạn, hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình tại các dự án Công ty đang thực hiện.
 • Chủ trì công tác hướng dẫn lập, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán cho các nhà thầu, các tổ đội thi công, các nhà cung cấp vật tư thiết bị tại công trường đảm bảo được thực hiện theo đúng tiến độ, đúng các quy định, quy trình về công tác quản lý hồ sơ thanh quyết toán của Công ty; quản lý khối lượng, quản lý hao hụt vật tư trên công trường, kiểm soát các kế hoạch vật tư của các nhà thầu và các tổ đội thi công.
 • Hỗ trợ Giám đốc Ban thiết lập các mục tiêu công việc trong mảng kinh tế của Ban, phân công, giao việc, hướng dẫn , giám sát việc thực hiện của CBNV trong bộ phận.
 • Phối hợp với Phòng Nhân sự – Đào tạo để xác định các nhu cầu đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bảo CBNV quản lí trực thuộc được đào tạo và phát huy đầy đủ năng lực.
 • Tổ chức lập báo cáo theo dõi các vấn đề của bộ phận. Lập báo cáo định kỳ tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ bảo mật các số liệu và các tài liệu của Ban theo quy định của công ty.
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong công tác kinh tế, hồ sơ, quản lý khối lượng

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng/kinh tế XD và các ngành khác liên quan
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
 • Hiểu biết về kinh tế xây dựng và kỹ thuật xây dựng
 • Có kiến thức thi công, đấu thầu, thanh quyết toán công trình
 • Có hiểu biết về kinh tế kế hoạch và kỹ thuật
 • Trình bày, đàm phán, thuyết phục, phân tích xử lý vấn đề.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Chế độ Phúc lợi:       

 • Lương 40 – 50 triệu/tháng + thưởng cạnh tranh
 • Môi trường làm việc trẻ và năng động, tự chủ cao
 • Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ
 • Các chế độ phúc lợi khác hấp dẫn dành cho lãnh đạo cấp cao theo quy định của công ty

* Nộp hồ sơ:
Để ứng tuyển, bạn vui lòng đăng ký thông tin vào form dưới đây: