Tổng Giám đốc công ty Xây dựng- MTD: TGĐ-C3

09/08/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – 1 công ty Xây dựng tại Hà Nội

Mô tả:

 1. Nhiệm vụ chính: Tổ chức thực hiện thi công: D&B; Biện pháp thi công; Xác lập dự toán xây lắp hạng mục công trình; Thực hiện hợp đồng tổng thầu.; Hoàn công, quyết toán hạng mục công trình.
 2. Phạm vi trách nhiệm:Trực tiếp quản lý hoạt động của Công ty
 3. Các mối quan hệ trong công việc:
 • Báo cáo cho Tổng Giám đốc Tập đoàn.
 • Trực tiếp quản lý: Phó TGĐ công ty, Giám đốc Ban Kỹ thuật, Giám đốc ban HSE, Giám đốc ban Kinh tế – Kế hoạch, Trưởng ban Đấu thầu – mua hàng, Kế toán trưởng công ty, Phụ trách nhân sự

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí Giám đốc trở lên tại các công ty đầu tư, xây dựng, bất động sản trong vai trò tổng thầu
 • Có tư duy chiến lược, sáng tạo và đổi mới, quản lý sự thay đổi;
 • Quan tâm đến phát triển bền vững, kiến tạo các công trình xanh, cuộc sống xanh cho cộng đồng, xã hội.

Quyền lợi:

 • Mức lương: 50 – 80 triệu cạnh tranh và thỏa thuận theo năng lực.
 • Các chế độ khen thưởng phúc lợi đặc biệt;
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

* Nộp hồ sơ:
Để ứng tuyển, bạn vui lòng đăng ký thông tin vào form dưới đây: