Quản lý dự án – Mã tuyển dụng C-PQ

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Công ty XD nhà ở, cầu đường tại Lào
Mô tả: 

 • Lập kế hoạch và triển khai các công việc cho dự án.
 • Điều hành bộ phận giám sát thi công các hạng mục tại công trình, đảm bảo thi công theo theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn. Đồng thời phải đảm bảo thi công theo đúng tiến độ và chất lượng công trình.
 • Hướng dẫn các nhà thầu thực hiện công việc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như bản vẽ đã được phê duyệt giữa nhà thầu, tư vấn và chủ đầu tư.
 • Kiểm soát các nhà thầu thực hiện các hạng mục theo đúng hợp đồng ở các giai đoạn.
 • Làm việc với Ban Giám Đốc, Tư Vấn Giám Sát và các nhà thầu để đảm bảo các công việc của dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Điều hành mọi hoạt động của dự án được giao, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về công việc được phân công.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc về lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án.
 • Thay mặt Ban Dự án thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại trong quá trình thực hiện dự án.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban giám đốc trực tiếp phân công.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Xây dựng.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án trong lĩnh vực xây dựng.
 • Có chứng chỉ giám sát thi công xây dựng, chứng chỉ thiết kế.
 • Am hiểu pháp luật và các vấn đề quản trị chất lượng ISO trong đầu tư các dự án.
 • Có tố chất lãnh đạo, có kinh nghiệm, nhạy bén với công tác quản lý.
 • Có kỹ năng về quản lý tổ chức, giám thi công tại công trường, kinh nghiệm trong việc hoàn thiện hồ sơ: nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán..
 • Kỹ năng giao tiếp trong phạm vi nội bộ và với các đơn vị nhà thầu và chính quyền địa phương.
 • Có kinh nghiệm bóc tách, dự toán.
 • Đã từng tham gia các dự án thi công các công trình nhà cao tầng.

Quyền lợi:

 • Chế độ lương thưởng, đãi ngộ tốt.
 • Có hỗ trợ KTX
 • Lương thỏa thuận

* Nộp hồ sơ:
Để ứng tuyển, bạn vui lòng đăng ký thông tin vào form dưới đây: