Kỹ năng làm hồ sơ và tìm việc

16/09/2016

Phần 1: Tổng quan về hồ sơ xin việc và công tác tìm kiếm việc làmTầm quan trọng của bộ hồ sơ xin việc

 • Thành phần của bộ hồ sơ xin việc đầy đủ và chuyên nghiệp
 • CV – Yếu tố hết sức quan trọng trong bộ hồ sơ
 • Phân biệt giữa công việc mong muốn và công việc phù hợp với bản thân

Phần 2: Làm hồ sơ xin việc

 • Làm sao để có một CV ấn tượng
 • Phương pháp viết thư xin việc
 • Một số điểm cần lưu ý khi làm hồ sơ
 • Điều chỉnh hồ sơ sao cho phù hợp với công việc
 • Hồ sơ để ứng tuyển vào các công ty ở nước ngoài

Phần 3: Tìm việc

 • Xác định công việc mong muốn và công việc phù hợp, cân bằng giữa 2 yếu tố
 • Các kênh tìm việc và phương pháp tìm kiếm thông tin
 • Gửi hồ sơ trực tiếp và qua email
 • Một số lưu ý trong quá trình liên hệ nhà tuyển dụng

Phần 4: Phỏng vấn xin việc

 • Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn
 • Trang phục phù hợp với công việc
 • Phương pháp trả lời các câu hỏi phỏng vấn
 • Các tình huống phát sinh và cách xử lý
 • Một số mẹo hữu ích dành cho buổi phỏng vấn

Phần 5: Chinh phục nhà tuyển dụng

 • Ngày đầu tiên đi làm
 • Ứng xử với đồng nghiệp
 • Tác phong, thái độ làm việc

Những điều cần chú ý

Khóa học được thiết kế nhằm giúp người học có nhận thức đúng về tầm quan trong của một bộ hồ sơ xin việc phù hợp cũng như làm thế nào để tìm được công việc phù hợp với bản thân. Sau khi kết thúc khó học, học viên được mong đợi có thể:

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của bộ hồ sơ xin việc
 • Thành phần của một bộ hồ sơ chuyên nghiệp, đầy đủ
 • Nắm rõ phương pháp để có một bộ hồ sơ ấn tượng và chuyên nghiệp
 • Nắm rõ phương pháp viết CV và thư xin việc (cover letter)
 • Làm hồ sơ tiêu chuẩn để ứng tuyển vào các công ty tại nước ngoài
 • Biết rõ và vận dụng được các kênh, phương thức tìm việc
 • Nắm được các phương pháp để phỏng vấn xin việc
 • Chinh phục nhà tuyển dụng trong thời gian thử việc
 • Sinh viên sắp hoặc mới ra trường
 • Sinh viên đã ra trường hoặc các cá nhân chưa kiếm được việc làm thích hợp
 • Các cá nhân đang có nhu cầu thay đổi công việc