KHÓA HỌC ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ
CÁC KHÓA HỌC PUBLIC 2018
Lãnh đão và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
Đổi mới sáng tạo, bùng nổ doanh số 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
Kỹ năng quản lý bậc cao 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
Quản trị nhân sự dành cho nhà quản lý 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
Nghệ thuật tuyển dụng 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
Đào tạo giảng viên 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
Nghệ thuật dẫn dắt 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hiệu quả 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
KHÓA HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Công việc em yêu 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
Hoạch định cá nhân 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
Đồng hành và hướng nghiệp cùng con 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Read more
KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
Kỹ năng giao tiếp 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng làm hồ sơ và tìm việc 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Định vị bản thân, quản trị cuộc đời 85 Lương Định Của, Phương Mai,, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG CÁ NHÂN
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng thuyết trình 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng hợp tác làm việc nhóm 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng quản lý stress và tư duy tích cực 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG BÁN HÀNG
Kỹ năng bán hàng 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo bán hàng 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng chăm sóc khách hàng 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
KHÓA HỌC VỀ NHÂN SỰ
Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự 85 Lương Định Của, Phương Mai, Dongda, Hanoi, Vietnam Xem chi tiết
HR for non-HR managers 85 Lương Định Của, Phương Mai, Dongda, Hanoi, Vietnam Xem chi tiết
Nghề nhân sự 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Quản trị chiến lược nhân sự 85 Lương Định Của, Phương Mai, Xem chi tiết
Xây dựng và quản lý BSC and KPIs 85 Lương Định Của, Phương Mai, Xem chi tiết
Xây dựng thang bảng lương và chế độ đãi ngộ 85 Lương Định Của, Phương Mai, Xem chi tiết
KHÓA HỌC VỀ ĐÀO TẠO
Train the trainer 85 Lương Định Của, Phương Mai, Dongda, Hanoi, Vietnam Xem chi tiết
Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt 85 Lương Định Của, Phương Mai, Dongda, Hanoi, Vietnam Xem chi tiết
KHÓA HỌC CHO QUẢN LÝ
Kỹ năng quản lý và dẫn dắt đội nhóm 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng lập kế hoạch, giao việc và kiểm soát công việc 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng hội họp hiệu quả 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng quản lý mâu thuẫn và giải quyết vấn đề 85 Lương Định Của, Phương Mai,Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng tạo đông lực cho nhân viên 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Xem chi tiết
Kỹ năng quản lý và dẫn dắt sự thay đổi 85 Lương Định Của, Phương Mai, Hà Nội Xem chi tiết