2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg
HrfornonHR_banner

Kế toán viên – MTD: KTV-PTG

17/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: – Tổ chức và thực hiện quản lý nhân sự, mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán. – Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Ban Giám đốc. – […]

Kỹ sư XD chuyên thanh toán và bóc tách công trình – MTD: KSXD-PTG

17/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: Đọc và hiểu bản vẽ, tính giá, bóc tách khối lượng thi công các công trình/ dự án Lập và quản lý bảng dự toán cho từng công trình cụ thể theo từng chi tiết về giá […]

Chỉ huy trưởng công trình – MTD: CSM-PTG

15/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: • Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường. • Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ […]

Kế toán trưởng kiêm GĐ tài chính – MTD: GCFO-PTG

15/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: Phân tích tình hình tài chính nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Tham mưu cho ban lãnh đạo về chi tiêu, đầu tư, về tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, […]

Tổng Quản lý Vườn thú – MTD: ZM-ZM-FFHN

15/12/2017

Địa điểm: Làm việc cho 1 tập đoàn Bất động sản lớn tại Quy Nhơn Mô tả công việc: Thực hiện kế hoạch quản lý, phát triển vườn thú: Phụ trách đề xuất các vấn đề liên quan tới cơ sở vật chất của vườn thú như: Sửa chữa, xây dựng, duy tu chuồng trại, […]