ls-elements-bg
executive_search1
2

Nhân viên tư vấn dịch vụ – MTD: NVDV-GPO

23/06/2017

Mô tả: Tìm kiếm các thông tin về khách hàng, tìm kiếm và sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận khách hàng tiềm năng Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các dịch vụ do công ty đang cung cấp: tuyển dụng, đào tạo, marketing Đàm phán, thương lượng, xúc tiến và […]

Nhân viên tư vấn tuyển dụng – MTD: NVTD-GPO

10/06/2017

Làm tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả: Tìm kiếm và giới thiệu ứng viên phù hợp cho khách hàng Chủ động tìm kiếm các ứng viên thông qua các phương tiện hỗ trợ Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên Đánh giá và báo cáo kết […]

Nhân viên tư vấn đào tạo – MTD: NVDT-GPO

10/06/2017

Làm tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả: Tư vấn và chào bán các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý và kỹ năng nhân sự… Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. Khai thác nhu cầu và tư vấn khách hàng chọn mua các dịch vụ của […]

Leasing Manager – mã tuyển dụng LM

30/03/2017

Job Responsibilities Sales planning, sales execution and direct marketing to develop sales & services; manage sales targets. Compose, negotiate and extend contracts Develop and maintain relationship with real estate agents, partners Product planning and proposal to expand CSC Business Center services Assist CEO to plan bonus policy and sales target for Sales team Report to […]

1