gs-ka-banner_web
executive_search1

Auditing Leader – Code: AL–AC

02/05/2018

* Address: Hanoi    * Salary: From 9 Mil VND * Job Description: Job description for “Auditing Leader” is as following: – Manage and assign task within team – Support other departments in creating reports – Directly instruct team members and execute tasks by supervisors – Give training to improve team members skills – Take […]

Auditing Assistant – Code: AA-AC

02/05/2018

* Address: Hanoi * Salary: From 7 Mil VND * Job Description: – Execute auditing process according to procedure and auditing standard of the company – Take part in reconciling annual financial statements for clients, assuring the related auditing standards – Take part in activities and courses related to auditing, accounting and taxing – Other […]

Trưởng nhóm Kế toán – Kiểm toán – MTD: TNKT

23/08/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty Kiểm toán lớn tại Hà Nội Mô tả công việc:  Trực tiếp thực hiện các hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán – thuế. Quản lý trực tiếp nhóm: Giao việc, hướng dẫn và giám sát nhóm […]

Trưởng phòng kiểm toán nội bộ – mã tuyển dụng TPKTNB

12/05/2017

Mô tả công việc Tổ chức xây dựng, kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống các tài liệu quản trị, hệ thống quy trình tác nghiệp thực hiện công tác điều hành, tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Tiếp nhận, thẩm định tính xác […]

1