“PHÓ BAN KINH TẾ”_ (Mã tuyển dụng -PBKT)

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công tác quản lý kinh tế
– Chịu trách nhiệm phân tích hiệu quả dự án đầu tư, quản lý chi phí thực hiện dự án đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
– Chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý công tác kinh tế từ Công ty đến các đơn vị thành viên phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.
– Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác quản lý kinh tế tại các đơn vị thành viên theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban.
Công tác hồ sơ
– Chủ trì công tác thực hiện hồ sơ thanh toán các giai đoạn, hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình tại các dự án Công ty đang thực hiện.
Công tác khối lượng
– Chủ trì công tác hướng dẫn lập, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán cho các nhà thầu, các tổ đội thi công, các nhà cung cấp vật tư thiết bị tại công trường đảm bảo được thực hiện theo đúng tiến độ, đúng các quy định, quy trình về công tác quản lý hồ sơ thanh quyết toán của Công ty; quản lý khối lượng, quản lý hao hụt vật tư trên công trường, kiểm soát các kế hoạch vật tư của các nhà thầu và các tổ đội thi công.
Điều hành hoạt động của Ban
– Hỗ trợ Giám đốc Ban thiết lập các mục tiêu công việc trong mảng kinh tế của Ban, phân công, giao việc, hướng dẫn , giám sát việc thực hiện của CBNV trong bộ phận.
– Tuân thủ quy định của công ty về việc lập kế hoạch công việc, phiếu giao việc; kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả thực hiện công việc của CBNV theo đúng quy định đảm bảo đánh giá chính xác, minh bạch.
– Bố trí nhân sự trong phạm vi quản lý đúng người đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; đề xuất điều chuyển cho phù hợp với năng lực và phẩm chất.
– Phổ biến các quy định, chính sách trong phạm vi công việc được giao đến CBNV trong bộ phận và giám sát việc thực hiện.
– Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự của các Phòng trực thuộc Ban.
– Phối hợp với Phòng Nhân sự – Đào tạo để xác định các nhu cầu đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bảo CBNV quản lí trực thuộc được đào tạo và phát huy đầy đủ năng lực.
– Tham gia đề xuất các chế độ, chính sách đối với các nhân sự trong bộ phận; đề xuất điều chuyển/bổ nhiệm/khen thưởng/kỷ luật.
Các nhiệm vụ khác
– Chủ trì cập nhật, phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành liên quan đến công tác kinh tế, hồ sơ, quản lý khối lượng.
– Chủ trì xây dựng và thiết lập các hệ thống quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của Ban.
– Phối hợp và tham gia góp ý với các Phòng ban liên quan xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của công ty.
– Tổ chức lập báo cáo theo dõi các vấn đề của bộ phận. Lập báo cáo định kỳ tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
– Tổ chức bảo quản, lưu trữ bảo mật các số liệu và các tài liệu của Ban theo quy định của công ty.
– Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong công tác kinh tế, hồ sơ, quản lý khối lượng …
– Chủ trì hoặc tham gia vào các nhiệm vụ khác khi được sự phân công của người quản lí trực tiếp.

YÊU CẦU :
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng/kinh tế XD và các ngành khác liên quan
– Chứng chỉ định giá và chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ quản lý dự án
– Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
– Nắm vững qui trình quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư; hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán và các qui định hiện hành có liên quan.
– Hiểu biết về kinh tế xây dựng và kỹ thuật xây dựng
– Có kiến thức thi công, đấu thầu, thanh quyết toán công trình
– Có hiểu biết về kinh tế kế hoạch và kỹ thuật
– Trình bày, đàm phán, thuyết phục, phân tích xử lý vấn đề.
– Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành.
– Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.
– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
– Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
– Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.
– Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài.
– Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint …
– Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.
QUYỀN LỢI :
• Mức lương: 30 – 60tr, tăng theo năng lực. Được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi cho cán bộ chủ chốt.
• Được Công ty tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; tính cạnh tranh & cơ hội thăng tiến cao
CÁCH ỨNG TUYỂN :
Ứng viên quan tâm gửi CV qua e-mail với tiêu đề: Tên – Năm sinh – Vị trí (ví dụ: Nguyễn Hồng Phương – 1970 – PBKT) vào địa chỉ e-mail sau:
E-mail: rec1@gpo.com.vn
Mobile: 0911092004
Hạn nộp hồ sơ:Nộp càng sớm sẽ có cơ hội phỏng vấn càng sớm.
Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được phỏng vấn sớm và đi làm ngay