Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Trưởng phòng QA/QC – Mã: QAQC-LT

30/07/2019

*Địa điểm làm việc: Vĩnh Phúc *Lương: Thỏa thuận. *Ngành nghề: Dược phẩm. *Kinh nghiệm: 5 năm * Mô tả Công việc Thực hiện công tác kiểm nghiệm trong nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 9001, GLP-WHO Thực hiện các nghiên cứu công thức cho sản phẩm mới và cải tiến công thức sản phẩm […]

1