ls-elements-bg
executive_search1
2

International Business Development – Code: IBD-KTG

30/11/2018

Salary: from $ 1,000 Working place: District 5, Ho Chi Minh City Company scope of business: Welding materials, wood and industrial equipment Job description: Search, connect and develop customer network, introduce products to international customers (to countries like USA, Europe, Japan, Korea) about welding materials, industrial wood, tools industrial equipment) Responsible for work, attend meetings […]

Supplier Sourcing – Code: SS-KTG

30/11/2018

Salary: from $ 1,000 Working place: District 5, Ho Chi Minh City Company scope of business: Welding materials, wood and industrial equipment Job description: Search, evaluate, select, negotiate prices and contract with international suppliers (from countries like USA, Europe, China) about welding materials, industrial wood, tools industrial equipment Processing orders: coordinating the inspection department of […]

Director of 4 star hotel – Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats)

29/11/2018

* Location: Nam Dinh * Package: Competitive & Negotiable * Job description Organizing, managing and operating the hotel business. Take overall responsibility for the efficiency and overall business of the hotel. Planning the hotel business, proposing and implementing effective solutions for the development of the hotel business. Recruitment, training and personnel management; Management of internal […]

Trưởng phòng nhân sự cho công ty thu hồi nợ – Mã: TPNS-THN-HK

20/11/2018

*Địa điểm: Hai Bà Trưng, Hà Nội *Lương: Thỏa thuận *Số năm kinh nghiệm: 4 năm trong lĩnh vực nhân sự, 1 năm ở vị trí tương đương *Lĩnh vực hoạt động: tài chính *Mô tả: Yêu cầu các cá nhân, bộ phận liên quan hợp tác chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, chính xác […]

Giám đốc khách sạn 4 sao – Mã: GĐKS-N

20/11/2018

* Địa điểm: Nam Định * Lương: Thỏa thuận * Mô tả công việc Tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh Khách sạn. Chịu trách nhiệm chung về tính hiệu quả & toàn bộ hoạt động kinh doanh của khách sạn. Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh của khách sạn, đề xuất và […]