Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Nhân viên kinh doanh (dịch vụ đào tạo) – Mã: NVDT-GPO

20/01/2019

Lương thỏa thuận + hoa hồng Kinh nghiệm: 2-5 năm Làm tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả: Tư vấn và chào bán các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý và kỹ năng nhân sự… Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. Khai thác nhu cầu và […]

Nhân viên tư vấn tuyển dụng – MTD: NVTD-GPO

10/06/2017

Làm tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội:  Mô tả: Tìm kiếm và giới thiệu ứng viên phù hợp cho khách hàng Chủ động tìm kiếm các ứng viên thông qua các phương tiện hỗ trợ Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên Đánh giá và báo cáo kết […]

Leasing Manager – mã tuyển dụng LM

30/03/2017

Trách nhiệm công việc Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện bán hàng và tiếp thị trực tiếp để phát triển kinh doanh và dịch vụ; Quản lý mục tiêu bán hàng. Soạn thảo, thương thảo và gia hạn hợp đồng Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đại lý bất động […]

1