Trưởng phòng nhân sự – Mã: HRM-C

10/02/2019

* Lương: Từ 30-40 triệu + thưởng theo quy định

* Địa điểm làm việc: Hà Nội

* Mô tả công việc:

 • Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức của toàn bộ Công ty và chi nhánh.
 • Quản lý, duy trì, phát triển KPIs cho từng vị trí của công ty.
 • Quản lý công tác tuyển dụng.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo, huấn luyện, đánh giá, luân chuyển và phát triển nhân sự từ nội bộ.
 • Xây dựng và triển khai chính sách C&B.
 • Xây dựng chính sách quan hệ lao động và phúc lợi cho cán bộ nhân viên Công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

* Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Luật, Hành chính, Quản trị nguồn nhân lực hoặc khối kinh tế, xã hội, ngoại thương.
 • Có kinh nghiệm từ 3-5 năm
 • Thành thạo tiếng Anh và tin học văn phòng
 • Hòa đồng, nhanh nhẹn, làm việc trên tinh thần hợp tác tốt với đồng nghiệp
 • Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

* Quyền lợi:

 • Mức lương + thưởng hấp dẫn
 • Cơ hội phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
 • Các chế độ theo luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty: Ngày lễ tết, sinh nhật, cưới, sinh con, du lịch,…

* Nộp hồ sơ:
Để ứng tuyển, bạn vui lòng đăng ký thông tin vào form dưới đây:

(function(){ var r = window.document.referrer != “”? window.document.referrer: window.location.origin; var f = document.createElement(“iframe”);f.setAttribute(“src”, “https://gpo.getflycrm.com/api/forms/viewform/?key=IEXTBjQUz8F7KlGr03utTjEladE9ULCpp1beLTW7ouLkv9qoQd&referrer=”+r); f.style.width = “500px”;f.style.height = “500px”;f.setAttribute(“frameborder”,”0″);f.setAttribute(“marginheight”,”0″); f.setAttribute(“marginwidth”,”0″);var s = document.getElementById(“getfly-optin-form-iframe-1543290194002”);s.appendChild(f); })();