Quản trị chiến lực nhân sự

22/09/2016

Phần 1: Tổng quan về Quản trị chiến lược nhân sự

 • Thế nào là Quản trị chiến lược nhân sự
 • Đặc điểm của Quản trị chiến lược nhân sự
 • Vai trò và lợi ích của Quản trị chiến lược nhân sự

Phần 2: Tầm ảnh hưởng của Quản trị chiến lược nhân sự

 • Liên hệ giữa Quản trị chiến lược nhân sự với chiến lược kinh doanh
 • Liên hệ giữa Quản trị chiến lược nhân sự với hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Liên hệ giữa Quản trị chiến lược nhân sự với việc đào tạo và phát triển nhân tài
 • Mối quan hệ giữa phòng nhân sự và các phòng ban, bộ phận khác trong việc Quản trị chiến lược nhân sự.

Phần 3: Các mô hình Quản trị chiến lược nhân sự

 • Mô hình tổng hợp
 • Mô hình tổ chức
 • Mô hình cụ thể hóa các mối quan hệ

Phần 4: Triển khai các mô hình Quản trị chiến lược nhân sự

 • Lựa chọn các mô hình phù hợp
 • Lập kế hoạch, chiến lược thực hiện
 • Một số điều cần lưu ý khi tiến hành triển khai

Khóa học được thiết kế nhằm giúp người học hiểu được một cách rõ ràng và toàn diện thế nào là “Quản trị chiến lược nhân sự” cũng như vai trò và tầm quan trọng của nó. Kết thúc khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể:

 • Hiểu thấu thế nào là Quản trị chiến lược nhân sự
 • Nắm rõ các đặc điểm, lợi ích của việc Quản trị chiến lược nhân sự
 • Hiểu rõ sự liên hệ giữa các chính sách nhân sự và chiến lược chung của công ty
 • Gắn kết các chính sách nhân sự với các mục tiêu của doanh nghiệp
 • Hiểu và vận dụng tốt các mô hình tích hợp giữa quản trị nhân sự và chiến lược kinh doanh.
 • Các cấp lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp
 • Cán bộ nhân viên các cấp của phòng hành chính, nhân sự

Thông tin chung

 • Địa chỉ: 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
 • Ngày khai giảng:
 • Lớp:
 • Thời lượng: 2 ngày
 • Học phí: Liên hệ