Kỹ năng giải quyết vấn đề cho các nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long

15/08/2015

Trong cuộc sống, không phải chuyện gì cũng hoàn hảo, suông sẽ và tốt đẹp. Chắc chắn trong một ngày ai cũng phải một lần gặp phải vấn đề trong chuyện gì đó, đó có thể là vấn đề về công việc, học tập, gia đình hay các mối quan hệ xã hội.
Nếu vấn đề đó được giải quyết tốt đẹp thì không có gì đáng nói, nhưng nếu nó không được giải quyết thì sẽ  thế nào?
Khi gặp các vấn đề bạn sẽ giải quyết chúng ra sao? Bạn sẽ tìm cách giải quyết hay bạn sẽ bỏ qua để mặt ra sao thì ra để rồi sự việc ngày càng rắc rối?
Để giải quyết tốt các vấn đề bạn phải biết được vấn đề ở đây là gì? Vậy làm sao xác định được vấn đề?
Để tìm ra được đáp án Tháng 8/2015 vừa qua ,GPO đã kết hợp với các nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng giải quyết vấn đề “ cho các cán bộ công nhân viên .

s22
Các học viên đang thực hành nhóm

Khóa học: ”Kỹ năng giải quyết vấn đề “ đã giúp cho các học viên :

-Có thể nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề bạn đang gặp phải.
-Đưa ra lựa chọn giải pháp tốt nhất cho vấn đề.
-Tự tin giải quyết vấn đề của mình.
-Có được kỹ năng ra quyết định trong mọi trường hợp.
-Giải tỏa được căng thăng và mệt mỏi.

s23Các học viên chăm chú lắng nghe

Khóa học: “Kỹ năng giải quyết vấn đề” cho các nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long  đã giúp các học viên có cái nhìn và nhận thức và xác định đúng đắn khi tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hiệu quả.