Anh Lê Khắc Hiếu – Marketing Manager công ty Biovagen Việt Nam

22/09/2016
 
Khóa học rất thực tế với những bài tập tình huống bổ ích, phong cách dẫn dắt lôi cuốn của giảng viên Yến Đỗ đã giúp cán bộ nhân viên nâng cao năng lực trình bày của mình. Công ty nên tổ chức nhiều khóa học thế này để tạo cơ hội phát triển cho cán bộ nhân viên