Kỹ năng quản lý thời gian

17/09/2016

Khóa học bao gồm 5 phần, được giảng dạy trong 1 ngày. Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình bày và thực hành. Việc đánh giá và phản hồi các kỹ năng cần thiết sẽ áp dụng qua các quan sát phản hồi của giảng viên và các học viên khác trong suốt chương trình.

Phần 1: Chúng ta sử dụng thời gian như thế nào?
 • Hoạt động: Sử dụng 24 giờ trong ngày
 • Nhận dạng các yếu tố gây lãng phí thời gian
 • Sổ nhật trình
Phần 2: Thiết lập mục tiêu.
 • Mục tiêu SMART
 • Mục tiêu cá nhân và công việc
 • Chương trình hành động

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng và công cụ để sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn. Vào cuối khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể:

–          Thiết lập mục tiêu cho công việc và những mục tiêu ngoài công việc;

–          Chuyển những mục tiêu dài hạn thành hành động trong tháng, tuần và ngày;

–          Lập thứ tự ưu tiên và thời gian biểu cho các họat động hàng ngày bằng cách kết hợp các công cụ như sổ nhật ký, các ghi chú và sắp xếp bàn làm việc hợp lý;

–          Ủy thác công việc cho người khác một cách hiệu quả;

–          Tổ chức và sắp xếp công việc cá nhân hợp lý

 • Nhân viên các cấp
 • Lãnh đạo các cấp

Thông tin chung

 • Địa chỉ: 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
 • Ngày khai giảng:
 • Lớp:
 • Thời lượng:
 • Học phí: