Giảng viên Phí Việt Thao

22/10/2016
Giang_vien_Phi_Viet_Thao

Giảng viên Phí Việt Thao - Đại học Khoa học ứng dụng Leipzig, Đức

Giảng viên Phí Việt Thao, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Khoa học ứng dụng Leipzig, Đức. Ông Thao đã có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý tại các tập đoàn lớn, các ngân hàng, như Bưu điện Liên Việt, Techcombank. Ông Thao hiện là Phó Giám Đốc ban Tổ chức cán bộ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện – PTI. Ông Thao đã trực tiếp tuyển dụng, phỏng vấn sàng lọc và quản lý hàng ngàn sinh viên, người lao động vào các tổ chức ông đã thao gia. Ông đồng thời cũng trực tiếp triển khai các chương trình đào tạo, định hướng, kỹ năng mềm cho người mới vào và các cán bộ của các tổ chức đó.