Giảng viên Phan Thanh Tùng

22/10/2016
phanhuytung

Giảng viên Phan Thanh Tùng - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học United Business Institude

Thạc sỹ Phan Thanh Tùng, tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học United Business Institue, Vương Quốc Bỉ, – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Highway Media, thành viên sáng lập và Giám đốc điều hành Golden Communiation Group Hà Nội, giảng viên doanh nghiệp, giảng viên kỹ năng mềm. Ông Tùng đã có kinh nghiệm thực tiễn điều hành doanh nghiệp hơn 20 năm, kinh nghiệm giảng dạy tại các tổ chức uy tín, kinh nghiệm giảng dạy về kỹ năng mềm cho sinh viên, cho CBNV và cho quản lý. Từng là giám đốc bán hàng của Unilever, quản lý hàng trăm tân sinh viên trong chương trình Quản trị viên tập sự, ông Tùng hiểu hơn ai hết những kỹ năng sinh viên cần có để nắm bắt và chinh phục các cơ hội tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever.