Giảng viên Nguyễn Mạnh Tường

22/10/2016
Giang_vien_Nguyen_Manh_Tuong

Giảng viên Nguyễn Mạnh Tường - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học HELP Malaysia

Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Tường, tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học HELP, Malaysia, thạc sỹ CNTT Đại học Sejong – Hàn Quốc, thành viên sáng lập và Giám đốc kinh doanh Getfly, giảng viên doanh nghiệp, giảng viên kỹ năng mềm. Ông Tường đã có kinh nghiệm thực tiễn điều hành doanh nghiệp gần 20 năm, kinh nghiệm giảng dạy tại các tổ chức uy tín, kinh nghiệm giảng dạy về kỹ năng mềm cho sinh viên, cho CBNV và cho quản lý. Ông Tường từng là Giám đốc đào tạo, Giám đốc bán hàng cho AIA Việt Nam, đào tạo hàng ngàn đại lý bảo hiểm. Ông Tường có kinh nghiệm làm việc quốc tế tại khu vực Đông Bắc Á (Hàn Quốc) trên 2 năm sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu cho sinh viên