Giảng viên Ngô Trọng Thanh

22/10/2016
Giangvien_Ngo_Trong_Thanh

Giảng viên Ngô Trọng Thanh - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Hawaii, Hoa Kỳ

Thạc sỹ Ngô Trọng Thanh, tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Hawaii, Hoa Kỳ – Giám đốc điều hành công ty Mancom, chuyên gia, giảng viên về Marketing, quản trị chiến lược, kỹ năng mềm. Ông Thanh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị công ty, giữ các vị trí quản lý quan trọng quản lý hàng nghìn nhân viên, sử dụng nguồn nhân lực đa dạng tại các công ty đa quốc gia như P&G, Nestles, v.v. Ông am hiểu hơn ai hết những kỹ năng thiết yếu cho cán bộ nhân viên. Ông là giảng viên của các tổ chức về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý cho doanh nghiệp