KHÓA HỌCĐỊA ĐIỂMĐĂNG KÝ
CÁC KHÓA HỌC PUBLIC 2018
Lãnh đão và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ 4.085 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
Đổi mới sáng tạo, bùng nổ doanh số85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
Kỹ năng quản lý bậc cao85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
Quản trị nhân sự dành cho nhà quản lý85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
Nghệ thuật tuyển dụng85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
Đào tạo giảng viên85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
Nghệ thuật dẫn dắt85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hiệu quả85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
KHÓA HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Công việc em yêu85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
Hoạch định cá nhân85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
Đồng hành và hướng nghiệp cùng con85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiRead more
KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
Kỹ năng giao tiếp85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng làm hồ sơ và tìm việc85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Định vị bản thân, quản trị cuộc đời85 Lương Định Của, Phương Mai,, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG CÁ NHÂN
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng thuyết trình85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng hợp tác làm việc nhóm85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng quản lý stress và tư duy tích cực85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG BÁN HÀNG
Kỹ năng bán hàng85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo bán hàng85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng chăm sóc khách hàng85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
KHÓA HỌC VỀ NHÂN SỰ
Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự85 Lương Định Của, Phương Mai, Dongda, Hanoi, VietnamXem chi tiết
HR for non-HR managers85 Lương Định Của, Phương Mai, Dongda, Hanoi, VietnamXem chi tiết
Nghề nhân sự85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Quản trị chiến lược nhân sự85 Lương Định Của, Phương Mai,Xem chi tiết
Xây dựng và quản lý BSC and KPIs85 Lương Định Của, Phương Mai,Xem chi tiết
Xây dựng thang bảng lương và chế độ đãi ngộ85 Lương Định Của, Phương Mai,Xem chi tiết
KHÓA HỌC VỀ ĐÀO TẠO
Train the trainer85 Lương Định Của, Phương Mai, Dongda, Hanoi, VietnamXem chi tiết
Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt85 Lương Định Của, Phương Mai, Dongda, Hanoi, VietnamXem chi tiết
KHÓA HỌC CHO QUẢN LÝ
Kỹ năng quản lý và dẫn dắt đội nhóm85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng lập kế hoạch, giao việc và kiểm soát công việc85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng hội họp hiệu quả85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng quản lý mâu thuẫn và giải quyết vấn đề85 Lương Định Của, Phương Mai,Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng tạo đông lực cho nhân viên85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà NộiXem chi tiết
Kỹ năng quản lý và dẫn dắt sự thay đổi85 Lương Định Của, Phương Mai, Hà NộiXem chi tiết