Chị Nguyễn Đoàn Nguyệt Hằng – Tổng Giám đốc công ty BiovaGen

22/09/2016
 
Dưới góc độ một nhà quản lý, tôi thấy khóa học đáp ứng tốt những yêu cầu mà công ty kỳ vọng. Nhân viên đón nhận khóa học một cách hào hứng. Tôi cảm nhận được rất nhiều giá trị mà chị Yến Đỗ đã mang lại cho cán bộ nhân viên của tôi.