Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Trưởng ban pháp chế – MTD: TBPC-K

11/06/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội * Mức lương: Từ $5000 * Ngành nghề: Luật/Pháp lý, Quản lý điều hành * Mô tả công việc: Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của công ty Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật […]

Trưởng ban pháp chế – MTD: TBPC-JV

03/05/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty xuất khẩu lao động lớn tại Gia Lâm, Hà Nội a.Mô tả công việc: – Xây dựng, định hướng tất cả các hoạt động pháp chế của Công ty và các đơn vị thành viên – Tư vấn chiến lược cho BLĐ […]

1