Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Trưởng Phòng Thẩm Định Giá – Mã: TP–TDG–AC

20/07/2019

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Từ Liêm, Hà nội * Ngành nghề: Kế Toán Kiểm Toán * Mô tả công việc  Quản lý nhân sự và công việc bộ phận Theo dõi giao việc, kiểm soát và thực hiện tổng hợp nghiệp vụ Tuyển dụng, đào tạo nhân viên và […]

Giám đốc nhân sự – Mã: HRD-N

15/07/2019

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Báo cáo trực tiếp cho: Tổng Giám Đốc * Nhận báo cáo trực tiếp: Các Trưởng phòng * Mô tả công việc: Hoạch định chiến lược, quản lý, theo dõi, đôn đốc toàn bộ […]

Business Head – Code: BH-K

11/07/2019

* Salary: Competitive & Negotiable. * Working place: Hanoi. * Job Description: Building, operating and managing the implementation of the Company’s business plan and business policy; ensure the efficiency of business operations in the area under its management Researching marketing and promotion programs, serving business activities within the assigned business scope Build, implement and manage […]

Giám đốc nhân sự – Mã: HRD-K

10/07/2019

* Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Quận Đống Đa, Hà Nội * Ngành nghề: Điện tử, điện lạnh * Lương: 5000$ – 6000$ * Mô tả công việc: Hoạch định chiến lược, quản lý, theo dõi, đôn đốc toàn bộ các mảng việc của ban nhân […]

Director of Human Resources – Code: HRD-OA

07/07/2019

* Working place: Hoan Kiem, Hanoi. * Industry: Multi-industry corporation. * Salary: Competitive & Negotiable. * Job Description: As part of the Senior Management Team, contributes to the achievement of the organization’s mandate by providing advice and guidance on all issues affecting human resources management to the Executive Team and other managers. Maintain currency in […]