banner02062019-website1

Giám đốc công ty đấu thầu xây dựng – mã tuyển dụng GDXD

15/03/2017

Mô tả công việc Tham mưu, tư vấn cho TGĐ các vấn đề liên quan đến kinh tế, quản lý đấu thầu. Xây dựng các QT đấu thầu, đàm phán các gói thầu, tính toán lợi ích kinh tế của các gói thầu Xây dựng QT nghiệm thu khối lượng, QT thanh quyết toán khối […]

Giám đốc Kỹ Thuật (phụ trách công ty Thi công)

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Chủ trì công tác áp dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ yêu cầu. – Quản lý, kiểm soát, điều phối hoạt động của ban Quản lý Dự án của các công trình đang thi công. – Quản […]

1