Trưởng phòng Nhân sự – MTD: TPNS

28/07/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty thời trang làm việc tại trung tâm Hà Nội

Mô tả công việc

 • Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty, lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Tuyển dụng và giới thiệu nhân viên mới, luôn luôn đảm bảo sử dụng các quy trình tuyển dụng hiệu quả nhất.
 • Đảm bảo cơ sở dữ liệu và danh bạ nhân sự luôn được cập nhật chính xác, hồ sơ nhân viên trên mạng nội bộ được cập nhật hoàn chỉnh đầy đủ.
 • Liên kết chặt chẽ với tất cả các bộ phận để xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự: công tác tuyển dụng nhân viên, đào tạo, hành chính, đánh giá hiệu quả làm việc, kỷ luật, khen thưởng… và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty.
 • Tổng hợp đánh giá hiệu quả công việc của người lao động, chấp hành các quy định của công ty làm cơ sở cho việc khen thưởng, kỷ luật hàng tháng, quý, năm.
 • Xây dựng thang bảng lương hợp lý theo quy định của pháp luật hiện hành, hàng tháng tính lương chính xác và trả lương đúng hạn cho người lao động.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, cải thiện sự hài lòng của người lao động, hạn chế thay đổi nhân sự ra vào thường xuyên, thực hiện các chế độ bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động.
 • Xây dựng, đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định, quy chế, quy trình, chính sách áp dụng trong Công ty (nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể…) theo đúng pháp luật hiện hành và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Truyền thông nội bộ về công tác tổ chức, hoạt động, kế hoạch, chương trình, quy định, chính sách của công ty nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và đời sống tinh thần cho người lao động cũng như gắn kết người lao động làm việc lâu dài với công ty.
 • Tổ chức và thực hiện mọi công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Xử lý tranh chấp lao động theo đúng quy định của pháp luật kịp thời, nhanh chóng, ổn thỏa, đảm bảo tình hình sản xuất bình thường của Công ty.
 • Lập ngân sách nhân sự hợp lý và kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhân sự.
 • Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất về lao động và các vấn đề liên quan để có kế hoạch hành động phù hợp với chiến lược Công ty.

Yêu cầu công việc

 •  Trình độ học vấn, chuyên môn:
  – Tốt nghiệp đại học kinh tế, chuyên ngành nhân sự
  – Am hiểu sâu và áp dụng linh hoạt Bộ Luật Lao động và tất cả các văn bản, quy định liên quan đến lao động, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới nhất về lao động và các vấn đề liên quan.
  – Tiếng Anh giao tiếp
 • Kỹ năng:
  – Kỹ năng lãnh đạo nhân viên
  – Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch
  – Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
  – Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo
  – Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kinh nghiệm:
  – Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh.
  – Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  – Có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp và kỷ luật

Quyền lợi

 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Có nhiều cơ hội phát triển năng lực, kinh nghiệm, được tạo điều kiện đề xuất và thực hiện ý tưởng, kế hoạch của riêng mình.
 • Lương thưởng tương xứng với năng lực, đóng góp và hiệu quả làm việc, có thể thỏa thuận tùy vào tính chất công việc và năng lực, kinh nghiệm của ứng viên

Nộp hồ sơ:

 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV đến địa chỉ : rec1@gpo.com.vn / rec3.gpo@gmail.com với tiêu đề: Tên – Năm sinh – Vị trí ứng tuyển. Ví dụ: Nguyễn Hà – 1992 – TPNS
 • Liên hệ: 02471096868
 • Hạn chót: càng sớm càng tốt.