Training Manager – Code: TM-DW

26/07/2018

* Mức lương: 800 USD – 1.500 USD

* Nơi làm việc: Quận Ba Đình, Hà Nội

* Mô tả công việc:

 • Duy trì thiết bị đào tạo khách sạn tiêu chuẩn và thư viện tài nguyên đào tạo;
 • Tiến hành định hướng nhân viên & phát triển kế hoạch cảm ứng cho nhân viên mới tham gia nhóm;
 • Tiến hành định hướng nhân viên thứ 2 cho những người vượt qua thời gian thử việc;
 • Tiến hành và đánh giá tất cả đào tạo tại chỗ;
 • Cung cấp các cuộc họp giao ban của tất cả các chương trình nội bộ cho Trưởng phòng;
 • Biên soạn ngân sách đào tạo và chi phí giám sát của khách hàng hàng tháng;
 • Hỗ trợ Bộ trưởng trong việc xác định các nhu cầu đào tạo cho các phòng ban của họ sau khi thảo luận với Giám đốc Nhân sự và Trưởng phòng có liên quan;
 • Phối hợp với Học viện Constance trên tất cả các hoạt động đào tạo bên ngoài;
 • Giúp Trưởng phòng sản xuất các kế hoạch đào tạo cho từng bộ phận;
 • Hỗ trợ các giảng viên của Bộ trong việc chuẩn bị các buổi đào tạo của họ, đạt được mục tiêu và đánh giá về đào tạo hàng tháng;
 • Xây dựng và triển khai các hệ thống đào tạo của Bộ;
 • Tiến hành đào tạo chương trình huấn luyện viên và đảm bảo rằng quy trình hoạt động hiệu quả;
 • Chuẩn bị Kế hoạch đào tạo hàng năm và giám sát việc hiện thực hóa nó.

* Yêu cầu:

 • 3 năm kinh nghiệm đào tạo liên quan, hoặc một sự kết hợp tương đương của giáo dục và kinh nghiệm là mong muốn cùng với một bằng Cử nhân về Nhân sự, Truyền thông, Quản lý kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan ưa thích;
 • Kỹ năng giao tiếp, giao tiếp và tổ chức tuyệt vời;
 • Khả năng giải quyết vấn đề giữa người và cá nhân;
 • Có trách nhiệm cao và đáng tin cậy;
 • Khả năng làm việc chặt chẽ như là một phần của một nhóm;
 • Có khả năng tập trung sự chú ý vào nhu cầu của đồng nghiệp, giữ bình tĩnh và lịch sự mọi lúc.

* Lợi ích:

 • Tiền thưởng vào ngày nghỉ lễ, tiền thưởng thứ 13, …
 • Gói bảo hiểm theo Luật và Bảo hiểm 24/7 do Khách sạn mua
 • Xây dựng nhóm, lợi ích kỳ nghỉ …

* Cách đăng ký:  Ứng viên gửi CV đến: rec2@gpo.com.vn  / rec3.gpo@gmail.com (Chủ đề: Họ và tên – TM-DW – Kênh)

* Tiếp xúc:

– Điện thoại: 024.71096868

– Địa chỉ: GPO – 85 Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội