Train the trainer

06/10/2016

Part 1: Trainers

 • The importance of training
 • The abilities of a trainer
 • Elements to create a professional and effective trainer
 • Necessary skills for teaching

Part 2: Forming a training program

 • Adults’ learning method
 • Analyzing training needs
 • Identify training objectives
 • Establish lectures’ structure

Part 3: Training

 • The structure of an effective training section
 • Influence the learners
 • Ways to deliver information
 • Necessary supporting skills
 • Interact with learners

Part 4: Evaluating the training program

 • Evaluation criteria
 • Methods of precise evaluation

The course was designed to improve the abilities of trainers as well as high and mid-level staff members who must frequently share their experience and train employees. At the end of the course, participants are expected to be able to:

 • Fully understand the role, duty, characteristics of a professional trainer
 • Fully understand the definition, process, technique to form an effective training program in a detailed and systematic way
 • Possess and improve skills to become confident and steady while training
 • Planning for the training programs
 • Fully grasp the skills and methods of effective teaching
 • Organizations’ leaders and managers
 • Heads of department, senior staff, specialists
 • Training staff, HR managers
 • Speakers and people who want to effectively share their experience

GIẢNG VIÊN KINH NGHIỆM: ĐỖ THỊ YẾN   yen-do-picture1

 • Thạc sỹ Đỗ Thị Yến tốt nghiệp xuất sắc chương trình Thạc Sĩ quản trị Kinh Doanh, tại Đại Học Tổng hợp Hawaii, Hoa Kỳ.
 • 20 năm kinh nghiệm trong nghề, đã từng giữ các chức vụ: Giám Đốc nhân sự, Giám Đốc đào tạo tại LG Electronics, Giám Đốc nhân sự và tuyển dụng vùng tại Nortel Networks, Phó Tổng Giám Đốc tại Techcombank AMC,…
 • Đang là Giám đốc điều hành công ty GPO_Chuyên về dịch vụ nhân sự.
 • Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tổ chức tái cơ cấu và tuyển dụng nhân sự.
 • Kinh nghiệm làm việc quốc tế tại các quốc gia như: Singapore, Hongkong, Trung Quốc, Mỹ.

Thông tin chung

 • Địa chỉ: 102 Truong Chinh street, Dong Da District, Hanoi
 • Ngày khai giảng:
 • Lớp:
 • Thời lượng: 1-2 days
 • Học phí: