Quản lý chất lượng – Mã tuyển dụng P-PM

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Công ty xăng dầu tại Lào

Mô tả:

1. Quản lý chất lượng và hao hụt xăng dầu
2. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 toàn Công ty
3. Giám sát việc tổ chức thực hiện hệ thống chất lượng công ty.
4. Lập các kế hoạch, báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm
5. Tổ chức đánh giá định kỳ và cải tiến.
6. Điều hành các hoạt động khác của phòng Quản lý chất lượng.
7. Tư vấn cho Ban giám đốc những giải pháp kiểm soát được hiệu quả chất lượng sản phẩm làm ra

Yêu cầu:

  1. Đại học chuyên ngành Quản trị chất lượng.
  2. Kiến thức tốt về hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001, 14000, 17025, TS 16949
  3. Kỹ thuật thông tin xăng dầu
  4. Các công cụ cải tiến chất lượng.Ít nhất 5 năm làm về Hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu. Anh văn giao tiếp tốt

Quyền lợi:

  1. Chế độ lương thưởng, đãi ngộ tốt.
  2. Có hỗ trợ KTX  cho nhân viên ở xa
  3. Lương thỏa thuận

Nộp hồ sơ:

  • Ứng viên quan tâm gửi CV tới địa chỉ e-mail rec3.gpo@gmail.com / rec2@gpo.com.vn với tiêu đề: Tên – Năm sinh – Vị trí (ví dụ: Nguyễn Hồng Phương – 1970 – P-PM)
  • Mobile: 0471096868
  • Hạn nộp hồ sơ: nộp càng sớm càng có cơ hội sớm