2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg
HrfornonHR_banner

GIÁM ĐỐC KINH DOANH SƠN – MÃ TUYỂN DỤNG: GDKDS

04/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm Sơn và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty – Tuyển và đào tạo nhân viên kinh doanh, mở rộng hệ thống đại lý các tỉnh. – Theo dõi và quản lý các hoạt động kinh doanh […]