ls-elements-bg
executive_search1
2

Sales and Marketing Director – Code: SMD – PL

02/05/2018

* Address: At GPO’s client company – in Vientiane, Laos * Salary: From $3000 * Job Description: – Create marketing plans, strategies and execute. Advise board of director in marketing plan. – Search and identify marketing channels. – Manage and supervise effective advertisement plan – Build and prose strategic partnership to expand company’s branding – […]

Sales Deputy Manager – Code: SDM-M

11/04/2018

Address: Ho Chi Minh City Salary: From 37 Mill VND  Job Description: This role takes responsibility for the chemicals business department tasks including: – Communicate and negotiate with customers in Vietnam both local (japanese) and foreigner suppliers – Accompany supplier to visit customers and follow up technical trial – Expand existing business and create new […]

Sales Executive – Code: SE-M

11/04/2018

Address: Hồ Chí Minh City Salary: From 21 Mill VND Job Description: This role takes responsibility for the chemicals business department tasks including: – Communicate and negotiate with customers in Vietnam both local (japanese) and foreigner suppliers – Accompany supplier to visit customers and follow up technical trial – Expand existing business and create new […]

Nhân viên Marketing – MTD: NVMKT-DG

22/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty vận tải tại Hưng Yên Mô tả công việc: Trao đổi công việc với khách hàng hiện tại theo chỉ định của quản lý; Tư vấn và cung cấp báo giá, hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng; Nghiên cứu và mở rộng khách hàng trong […]

Trưởng Phòng Marketing – MTD: TPMKT-DG

22/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty vận tải tại Hưng Yên Mô tả công việc: Quản lý hoạt động của bộ phận Marketing Hưng Yên. Tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới trong tương lai; Đào tạo nhân viên mới; Phối hợp với các phòng […]