Art_banner_W – Made with PosterMyWall (1)
Art_banner_Leveraging Innovation_W – Made with PosterMyWall (1) (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Giám Đốc Ngành Hàng – MTD: GDNH–K

05/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa * Mức lương: Từ 3000 – 5000$ * Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm tổng quản lý Ngành hàng, bao gồm các Kênh kinh doanh, Trade marketing và Cung ứng ngành hàng, phạm vi toàn tập đoàn – Quản lý bộ phận Kinh Doanh đảm bảo […]

Giám Đốc Marketing – MTD: MKT–D–K

03/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội * Mức lương: 3000 – 5000$ * Mô tả công việc Hoạch định chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện hoạt động Marketing của Tập đoàn; Tham mưu cho ban Giám đốc về truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu; Xây […]

Sales and Marketing Director – Code: SMD – PL

02/05/2018

* Address: At GPO’s client company – in Vientiane, Laos * Salary: From $3000 * Job Description: – Create marketing plans, strategies and execute. Advise board of director in marketing plan. – Search and identify marketing channels. – Manage and supervise effective advertisement plan – Build and prose strategic partnership to expand company’s branding – […]

Sales Deputy Manager – Code: SDM-M

11/04/2018

Address: Ho Chi Minh City Salary: From 37 Mill VND  Job Description: This role takes responsibility for the chemicals business department tasks including: – Communicate and negotiate with customers in Vietnam both local (japanese) and foreigner suppliers – Accompany supplier to visit customers and follow up technical trial – Expand existing business and create new […]

Sales Executive – Code: SE-M

11/04/2018

Address: Hồ Chí Minh City Salary: From 21 Mill VND Job Description: This role takes responsibility for the chemicals business department tasks including: – Communicate and negotiate with customers in Vietnam both local (japanese) and foreigner suppliers – Accompany supplier to visit customers and follow up technical trial – Expand existing business and create new […]