Art020262019_2_Web
executive_search1

Trưởng phòng phát triển dự án mảng thiết bị điện, điện lạnh

31/12/2016

Mô tả công việc: Tìm hiểu, nghiên cứu về các loại thiết bị điện, điện lạnh Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ để khai thác các cơ hội kinh doanh. Xây dựng kế hoạch, lập dự toán đầu tư, chi phí cho các dự án mới. Tổ chức tham gia thầu, đàm phán ký […]

Chuyên viên tuyển dụng

31/12/2016

Mô tả công việc: Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo từng giai đoạn phát triển của Công ty. Chịu trách nhiệm tuyển dụng các vị trí cho khối văn phòng từ cấp quản lý đến nhân viên. Quản trị, tối ưu các kênh, các nguồn tuyển dụng sẵn có nhằm đạt được hiệu […]

Trưởng phòng phát triển dự án mảng thiết bị chế tạo cơ khí

31/12/2016

Mô tả công việc: Tìm hiểu, nghiên cứu các thiết bị máy móc chế tạo cơ khí : máy khoan, máy cắt, máy phay, máy trộn, máy tôi, máy dâp, ….. (hãng sản xuất, nhà phân phối, đối thủ cạnh tranh trên thị trường, đặc tính các chủng loại sản phẩm,…) Tìm kiếm, thiết lập […]

Administrative Staff

31/12/2016

Administrative job description Administrative assistant responsibilities include providing administrative support to ensure efficient operation of the office. You will support managers and employees through a variety of tasks related to organization and communication. The admin job scope includes communicating via phone and email ensuring that all administrative duties are completed accurately and delivered with high […]

Nhân viên nhân sự tổng hợp – Mã tuyển dụng HRS

31/12/2016

a.Mô tả công việc: Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về công tác nhân sự– hành chính để tổ chức, xây dựng quy trình quản lý nhân sự. Tham gia xây dựngcác chính sách nhân sự, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực. Lên kế hoạch tuyển dụngnhân sự và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch tuyển dụng […]