Banner_1_web_S (1)
executive_search1

Giám đốc Kỹ Thuật (phụ trách công ty Thi công)

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Chủ trì công tác áp dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ yêu cầu. – Quản lý, kiểm soát, điều phối hoạt động của ban Quản lý Dự án của các công trình đang thi công. – Quản […]

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – MÃ TUYỂN DỤNG: HRM

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Quản lý các vấn đề nhân sự của công ty: tuyển dụng, quy định, tiền lương, nghỉ phép… – Lập và cập nhật các chính sách, quy định mới về nhân sự. – Lập các quy định hợp pháp liên quan đến vấn đề nhân công (gồm hợp đồng lao […]

Quản lý kho

23/10/2016

Mô tả công việc: Quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ kho và nhân sự được giao. Tham mưu, tư vấn cho Trưởng phòng trong việc xây dựng các quy định về quản lý kho. Chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho: Số lượng, tình trạng hàng hóa … Thực hiện thủ […]

Giám đốc kinh doanh BĐS công nghiệp – Mã tuyển dụng – SMR

23/10/2016

Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, biện pháp, phương án thực hiện trình GĐ ban KD-HTQT/TGĐ phê duyệt, giao hàng tháng, quý, năm. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên Nhân sự của Ban, Xây dựng cơ […]

Giám đốc điều hành công ty tư vấn thiết kế – MDTK

23/10/2016

Mô tả công việc: Quản lý và điều hành dịch vụ vận tải, điều hành vận chuyển hàng hóa và kho bãi của khu công nghiệp Định hướng, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ […]