ls-elements-bg
executive_search1
2

TRỢ LÝ KIỂM TOÁN

09/11/2016

a.Mô tả công việc: –  Được bố trí các công việc phù hợp với khả năng tại bộ phận kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: – Thực hiện kiểm toán theo đúng yêu cầu hồ sơ chuẩn của Công ty, đáp ứng yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán […]

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DẦU NHỚT- MÃ TUYỂN DỤNG: GDKDDN

08/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: • Phát triển, mở rộng thị trường nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề ra • Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc chi nhánh về hoạt động & hiệu quả của Phòng Kinh doanh. • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn và […]

GIÁM ĐỐC BAN KỸ THUẬT – MÃ TUYỂN DỤNG: GĐKT

07/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Chủ trì công tác áp dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ yêu cầu. – Quản lý, kiểm soát, điều phối hoạt động của ban Quản lý Dự án của các công trình đang thi công. – Quản […]

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH – MÃ TUYỂN DỤNG: AS

05/11/2016

Administrative job description Administrative assistant responsibilities include providing administrative support to ensure efficient operation of the office. You will support managers and employees through a variety of tasks related to organization and communication. The admin job scope includes communicating via phone and email ensuring that all administrative duties are completed accurately and delivered with high […]

NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI – TIẾNG NHẬT N2 – MÃ TUYỂN DỤNG: NVĐN

05/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Xây dựng kế hoạch chiến lược để phát triển mối quan hệ với các đối tác nhật. – Thiết lập, duy trì, và phát triển mối quan hệ với các đối tác. – Chủ động tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ mới. – Làm việc với đối […]