Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và đấu thầu – MTD: PTGĐKD-F

26/02/2017

Lương thỏa thuận Địa điểm: Hà Nội Lĩnh vực: Xây dựng Mô tả công việc: 1.Quản lý kinh tế đấu thầu Tham mưu, tư vấn cho Ban TGĐ các vấn đề liên quan đến kinh tế, quản lý đấu thầu. Xây dựng các QT đấu thầu, đàm phán các gói thầu, tính toán lợi ích […]

Phó tổng giám đốc phụ trách thiết kế – mã tuyển dụng PTGDTK

26/02/2017

Mô tả công việc: Thiết kế kiến trúc, nội thất công trình Phụ trách, điều hành toàn bộ công việc liên quan đến: thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế hạ tầng, thiết kế cảnh quan, thiết kế hệ thống M&E cho các công trình Quản lý và điều phối tiến độ, […]

Kế toán trưởng – mã tuyển dụng KTT

25/02/2017

  Mô tả công việc Tổ chức và thực hiện quản lý nhân sự, mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán. Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Ban Giám đốc. Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết […]

Trưởng phòng đào tạo – MTD: TPĐT-JV

23/02/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – 1 công ty xuất khẩu lao động đi Nhật Mô tả công việc: – Xây dựng và Quản lý dữ liệu chương trình đào tạo, giảng viên. Giám sát theo dõi việc thực hiện chương trình, kế họach đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo […]