Art_banner_Leveraging Innovation_W (3) (1)
Art_banner_W (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Kế toán tổng hợp Khách Sạn – MTD: KTTH-PTG

06/02/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại 1 Khách sạn ở Lào Mô tả công việc: – Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. – Hạch […]

Kế toán viên – MTD: KTV-PTG

17/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: – Tổ chức và thực hiện quản lý nhân sự, mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán. – Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Ban Giám đốc. – […]

Kỹ sư XD chuyên thanh toán và bóc tách công trình – MTD: KSXD-PTG

17/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: Đọc và hiểu bản vẽ, tính giá, bóc tách khối lượng thi công các công trình/ dự án Lập và quản lý bảng dự toán cho từng công trình cụ thể theo từng chi tiết về giá […]