Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Phó ban M&E – mã tuyển dụng TPME

25/04/2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý và điều hành Phòng M&E. – Thiết kế bản vẽ hệ thống cơ điện cho các dự án của công ty. Đảm bảo tiến độ thiết kế bản vẽ dự án, thi công theo đúng tiến độ kế hoạch. – Báo cáo tiến độ công việc thiết kế […]

Trưởng phòng Logistics – mã tuyển dụng TPLGT

19/04/2017

Mô tả công việc – Quản lý phòng kinh doanh và hướng dẫn nhân viên để đạt hiệu quả kinh doanh. – Phân tích thị trường và lập chiến lược kinh doanh. – Đạt chỉ tiêu kinh doanh của cá nhân cũng như chỉ tiêu của phòng kinh doanh. – Tìm kiếm, duy trì và […]

Leasing Manager – mã tuyển dụng LM

30/03/2017

Trách nhiệm công việc Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện bán hàng và tiếp thị trực tiếp để phát triển kinh doanh và dịch vụ; Quản lý mục tiêu bán hàng. Soạn thảo, thương thảo và gia hạn hợp đồng Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đại lý bất động […]

Trưởng phòng cung ứng ngành hàng – mã tuyển dụng TPCU

28/03/2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp trong các hoạt động giao dịch, đàm phán, kí kết hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa như: Hợp đồng mua bán, bộ chứng từ vận chuyển, […]