Art_banner_W – Made with PosterMyWall (1)
Art_banner_Leveraging Innovation_W – Made with PosterMyWall (1) (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Nhân Viên Tư Vấn Đào Tạo (NVTD)

31/12/2016

Mô tả công việc: Tư vấn và chào bán các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý và kỹ năng nhân sự…  Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng.  Khai thác nhu cầu và tư vấn khách hàng chọn mua các dịch vụ của công ty  Chăm sóc khách hàng và tìm […]

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Dụng (NVĐT)

31/12/2016

Mô tả công việc:   Tìm kiếm và giới thiệu ứng viên phù hợp cho khách hàng  Chủ động tìm kiếm các ứng viên thông qua các phương tiện hỗ trợ  Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên  Đánh giá và báo cáo kết quả tuyển dụng  Phát triển nguồn dữ liệu […]

Trưởng phòng phát triển dự án mảng thiết bị điện, điện lạnh

31/12/2016

Mô tả công việc: Tìm hiểu, nghiên cứu về các loại thiết bị điện, điện lạnh Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ để khai thác các cơ hội kinh doanh. Xây dựng kế hoạch, lập dự toán đầu tư, chi phí cho các dự án mới. Tổ chức tham gia thầu, đàm phán ký […]

Chuyên viên tuyển dụng

31/12/2016

Mô tả công việc: Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo từng giai đoạn phát triển của Công ty. Chịu trách nhiệm tuyển dụng các vị trí cho khối văn phòng từ cấp quản lý đến nhân viên. Quản trị, tối ưu các kênh, các nguồn tuyển dụng sẵn có nhằm đạt được hiệu […]