Art_banner_Leveraging Innovation_W (1)
Art_banner_W
MAP_AMES_V1_W
打印

Kế toán viên – MTD: KTV-PTG

17/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: – Tổ chức và thực hiện quản lý nhân sự, mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán. – Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Ban Giám đốc. – […]

Kỹ sư XD chuyên thanh toán và bóc tách công trình – MTD: KSXD-PTG

17/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: Đọc và hiểu bản vẽ, tính giá, bóc tách khối lượng thi công các công trình/ dự án Lập và quản lý bảng dự toán cho từng công trình cụ thể theo từng chi tiết về giá […]

Chỉ huy trưởng công trình – MTD: CSM-PTG

15/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: • Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường. • Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ […]