2
Art_banner_W
CGB_Banner_24
ls-elements-bg
HrFoNonHR_Banner

Trưởng Phòng Marketing – MTD: TPMKT-DG

22/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty vận tải tại Hưng Yên Mô tả công việc: Quản lý hoạt động của bộ phận Marketing Hưng Yên. Tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới trong tương lai; Đào tạo nhân viên mới; Phối hợp với các phòng […]

Giám Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm Soát Nội Bộ – MTD: GĐTTKS-CHG

22/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty BĐS tại Hà Nội Mô tả công việc: Thanh tra, kiểm soát hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các công ty thành viên Tổ chức thực hiện thanh tra , kiểm tra, đánh giá đột xuất và định kỳ các hoạt động điều […]

CEO of an English Language System – Recruitment code: CEO-ELS

20/11/2017

Work location: Hanoi, Vietnam. Job Responsibilities: Management of all English language centers in Vietnam. Develop high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives. Lead and motivate subordinates to advance employee engagement develop a high performing managerial team. Oversee all operations and business activities of all system to ensure they […]

Giám đốc Nhà máy – MTD: GĐNM-VMG

14/11/2017

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc cho 1 công ty sản xuất dược phẩm tại Phú Thọ Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của Nhà máy, đảm bảo hoạt động sản xuất đáp ứng được đơn hàng từ khối kinh doanh. […]

Giám đốc Kinh doanh – MTD: GĐKD-VMG

14/11/2017

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc cho 1 công ty sản xuất dược phẩm tại Phú Thọ Mô tả công việc: Xây dựng hệ thống phân phối hàng dược phẩm, dược liệu và Thiết bị y tế tại thị trường Việt Nam. Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng […]