2
Art_banner_W
CGB_Banner_24
ls-elements-bg
HrFoNonHR_Banner

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH – Mã tuyển dụng: BDM

23/10/2016

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh cũng như tất cả các hoạt động kinh doanh trong Ban vận tải của công ty tại Việt Nam. Cụ thể: Phát triển hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Kinh doanh, tìm kiếm khách hàng cho dịch vụ vận tải xuyên quốc […]