ls-elements-bg
executive_search1
2

Quản lý học vụ – Mã tuyển dụng QLHV

30/05/2017

Làm tại Trung tâm tiếng anh ở Cấu Giấy/Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm và điều phối các hoạt động giảng dạy và đào tạo tại trung tâm Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình, phương pháp  giảng dạy tiếng Anh. Tuyển dụng, đào tạo, quản lý […]

Quản lý kinh doanh – Mã tuyển dụng QLKD

30/05/2017

Làm tại Trung tâm tiếng anh ở Cấu Giấy/Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Xây dựng và quản lý thực thi kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Đề ra mục tiêu cụ thể để tăng doanh số của khu vực phụ trách. Xác lập mục tiêu cho từng […]

Nhân viên kinh doanh – MTD: NVPTKD-GPO

30/05/2017

Địa điểm: Tầng 3, số 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội Lĩnh vực: giáo dục, dịch vụ, tuyển dụng MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập, xây dựng, duy trì và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng. Thu thập thông tin thị trường về đối thủ, […]

Chuyên gia Đào tạo – Mã tuyển dụng CGDT

26/05/2017

Mô tả công việc : Đào tạo học viên trong Tập đoàn chuyên ngành khối CNTT, Viễn thông, Điện tử Xây dựng các quy trình, quy định, liên quan đến tổ chức công tác đào tạo. Lập kế hoạch, khảo sát, phân tích nhu cầu đào tạo trong Tập đoàn. Xây dựng chương trình, kế […]

Giám đốc Đào tạo – Mã tuyển dụng GDDT

26/05/2017

Mô tả công việc : Chủ trì đề xuất định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm, phát triển hoạt động đào tạo trong toàn Tập đoàn. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các quy trình, quy định về công tác đào tạo. Chủ trì xây dựng, quản lý các chương trình đào […]