ls-elements-bg
executive_search1
2

CEO – Mã tuyển dụng G-CEO

10/07/2017

Địa điểm làm việc cho 1 tập đoàn phụ trách toàn bộ hệ thống tập đoàn: xây dựng, xăng dầu, khách sạn, thủy điện tại Lào Mô tả: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, chiến lược ( nhân sự, kinh doanh – thị trường, Marketing, sản phẩm …) nhằm triển khai thực hiện định hướng chiến […]

Project Manager vận hành – Mã tuyển dụng PL-OPM

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Mỏ thạch cao tại Lào Mô tả: Quản lý vận hành các máy móc thiết bị trong hệ thống xử lý thạch cao. Tổ chức sản xuất hợp lý để đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra theo đúng quy định của Công ty. Giảm thiểu các rủi so […]

Project Manager Khai thác – Mã tuyển dụng PL-EXM

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Mỏ thạch cao tại Lào Mô tả: Kiểm soát kế hoạch khai thác, khoan nổ mìn đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật khai thác, kỹ thuật an toàn và hiệu quả.Kiểm tra giám sát nhân lực, phương tiện, máy móc hoạt động trên công trường, theo dõi, chấm công lao […]

Project Manager thủy điện- Mã tuyển dụng HY-PM

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Nhà máy thủy điện tại Lào Mô tả:  Điều hành bộ phận giám sát thi công các hạng mục tại công trình, đảm bảo thi công theo theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời phải đảm bảo thi công theo đúng tiến độ […]

CEO kinh doanh – Mã tuyển dụng H-CEO

10/07/2017

Địa điểm làm việc cho 1 Khách sạn tại Lào Mô tả: – Tổ chức điều hành hệ thống quản lý kinh doanh của khách sạn. – Xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, quản lý nhân sự. – Xây dựng triển khai các kế hoạch: Marketing, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, dịch vụ […]