Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Kế toán xuất nhập khẩu – MTD: KTXNK – PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội   Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc: Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kết toán hồ sơ nhập khẩu của công ty bao gồm những hạng […]

Phó giám đốc phụ trách xây dựng – MTD: PGĐXD-PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông. Thường xuyên đi công tác dọc đất nước  Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm chính về việc quản lý các dự án và những phòng chức […]

Trưởng phòng hồ sơ – MTD: TPHS-PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO –  1 người làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội và 1 tại VP ở Vienchan, Lào Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thanh quyết toán các […]

Trưởng phòng hồ sơ – MTD: TPHS-PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO –  1 người làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội và 1 tại VP ở Vienchan, Lào Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thanh quyết toán các […]

Business Development Manager – Code: BDM-VNC

09/03/2018

Address: Thuong Tin – Ha Tay Job Description: –  Supervise customer system of the company, plan to take care of customers and create relationship with customers –     Establish and develop relationship with  new customers, maintain relationship the current customers. –    Take charge direct customers, receive feedback from customers about policy, produce and propose ideas related […]