2
Art_banner_W
CGB_Banner_24
ls-elements-bg
HrFoNonHR_Banner

Administrative Staff

31/12/2016

Administrative job description Administrative assistant responsibilities include providing administrative support to ensure efficient operation of the office. You will support managers and employees through a variety of tasks related to organization and communication. The admin job scope includes communicating via phone and email ensuring that all administrative duties are completed accurately and delivered with high […]

Nhân viên nhân sự tổng hợp – Mã tuyển dụng HRS

31/12/2016

a.Mô tả công việc: Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về công tác nhân sự– hành chính để tổ chức, xây dựng quy trình quản lý nhân sự. Tham gia xây dựngcác chính sách nhân sự, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực. Lên kế hoạch tuyển dụngnhân sự và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch tuyển dụng […]

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

31/12/2016

I. Mô tả công việc: -Xây dựng mục tiêu chất lượng và triển khai trong toàn công trường – Tập hợp và bổ sung hồ sơ, thủ tục cần thiết cho công tác thi công – Lên kế hoạch xây dựng “Kế hoạch Chất lượng công trình” – Lên kế hoạch chuẩn bị cơ sở […]

Ocean Freight Manager – North Việt Nam

31/12/2016

JOB DESCRIPTION       1.Ocean Freight Manager – North Việt Nam.         Location: Ha Noi City Reporting to: Head of Ocean Freight – Vietnam Staff Responsibility: Yes (currently 19 FTE) General Description Support & manage all Ocean Freight business and staff in Hanoi & Haiphong, (Department Manager), ensure smooth handling of all […]

Finance Controller/ Financial Manager

20/12/2016

Job Responsibilities – Manage the budget and the regulations on financial management – budgeting: review, adjust and monitor the implementation of the budget of the departments in the company – Signing the documents on financial plan – Review and approval of the Director of Contracts DDH business and financial capacity of the Company. – Review […]