Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Nhân viên tiền lương và bảo hiểm – MTD: C&BS – GPO

03/03/2018

Địa điểm làm việc: Công ty GPO – tầng 3, 85 Lương Định Của, Phương Mai, Hà Nội Mô tả công việc: –     Triển khai kế hoạch tính tiền lương phúc lợi cho khách hàng của công ty –     Kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp […]

Trưởng phòng tiền lương và bảo hiểm xã hội C&B – MTD: C&BM – GPO

03/03/2018

Địa điểm làm việc: Công ty GPO – tầng 3, 85 Lương Định Của, Phương Mai, Hà Nội Mô tả công việc: – Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và kiểm soát kế hoạch tính tiền lương phúc lợi cho khách hàng của công ty – Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi […]

Kế toán tổng hợp Khách Sạn – MTD: KTTHKS – PL

06/02/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại 1 Khách sạn ở Lào Mô tả công việc: – Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. – Hạch […]