2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Finance Controller/ Financial Manager

20/12/2016

Job Responsibilities – Manage the budget and the regulations on financial management – budgeting: review, adjust and monitor the implementation of the budget of the departments in the company – Signing the documents on financial plan – Review and approval of the Director of Contracts DDH business and financial capacity of the Company. – Review […]

Facilities Manager làm việc tại Myanmar

26/11/2016

  Job Responsibilities Typical tasks may include: –  Preparing documents to put out tenders for contractors; – Project management and supervising and coordinating the work of contractors; –  Investigating availability and suitability of options for new premises; – Calculating and comparing costs for required goods or services to achieve maximum value-for-money; –  Planning for future […]

TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN

09/11/2016

a.Mô tả công việc: – Được bố trí các công việc phù hợp với khả năng tại bộ phận kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: – Thực hiện kiểm toán theo đúng yêu cầu hồ sơ chuẩn của Công ty, đáp ứng yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán […]

TRỢ LÝ KIỂM TOÁN

09/11/2016

a.Mô tả công việc: –  Được bố trí các công việc phù hợp với khả năng tại bộ phận kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: – Thực hiện kiểm toán theo đúng yêu cầu hồ sơ chuẩn của Công ty, đáp ứng yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán […]

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DẦU NHỚT- MÃ TUYỂN DỤNG: GDKDDN

08/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: • Phát triển, mở rộng thị trường nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề ra • Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc chi nhánh về hoạt động & hiệu quả của Phòng Kinh doanh. • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn và […]