Art_banner_Leveraging Innovation_W (1)
Art_banner_W
MAP_AMES_V1_W
打印

Business Development Manager – Code: BDM-VNC

09/03/2018

Address: Thuong Tin – Ha Tay Job Description: –  Supervise customer system of the company, plan to take care of customers and create relationship with customers –     Establish and develop relationship with  new customers, maintain relationship the current customers. –    Take charge direct customers, receive feedback from customers about policy, produce and propose ideas related […]

HR Manager – Code: HRM-VNC

09/03/2018

Location: At GPO’s client company – work in Thuong Tin – Ha Tay Job description: Manage, monitor and urge all aspects of human resource management including: – Develop recruitment process and policy, plan recruitment and attract candidates – Deploying and organizing the recruitment in time according to business development needs and strategy of the company […]

Nhân viên tiền lương và bảo hiểm – MTD: C&BS – GPO

03/03/2018

Địa điểm làm việc: Công ty GPO – tầng 3, 85 Lương Định Của, Phương Mai, Hà Nội Mô tả công việc: –     Triển khai kế hoạch tính tiền lương phúc lợi cho khách hàng của công ty –     Kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp […]

Trưởng phòng tiền lương và bảo hiểm xã hội C&B – MTD: C&BM – GPO

03/03/2018

Địa điểm làm việc: Công ty GPO – tầng 3, 85 Lương Định Của, Phương Mai, Hà Nội Mô tả công việc: – Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và kiểm soát kế hoạch tính tiền lương phúc lợi cho khách hàng của công ty – Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi […]

Kế toán tổng hợp Khách Sạn – MTD: KTTH-PTG

06/02/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại 1 Khách sạn ở Lào Mô tả công việc: – Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. – Hạch […]