Art_banner_Leveraging Innovation_W (3) (1)
Art_banner_W (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Kiến trúc sư trưởng – MTD: KTST-PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông. Giờ làm việc: Làm việc theo giờ hành chính, làm thêm giờ theo yêu cầu công việc và thường xuyên đi công tác các tỉnh thành Việt Nam, đi công tác nước ngoài theo yêu […]

Kế toán xuất nhập khẩu – MTD: KTXNK – PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội   Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc: Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kết toán hồ sơ nhập khẩu của công ty bao gồm những hạng […]

Phó giám đốc phụ trách xây dựng – MTD: PGĐXD-PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông. Thường xuyên đi công tác dọc đất nước  Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm chính về việc quản lý các dự án và những phòng chức […]

Trưởng phòng hồ sơ – MTD: TPHS-PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO –  1 người làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội và 1 tại VP ở Vienchan, Lào Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thanh quyết toán các […]

Trưởng phòng hồ sơ – MTD: TPHS-PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO –  1 người làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội và 1 tại VP ở Vienchan, Lào Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thanh quyết toán các […]