2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Tổng Giám đốc – Mã tuyển dụng: TGĐ-C1

09/08/2017

Địa điểm: 1 công ty BĐS lớn tại Hà Nội Mô tả: Nhiệm vụ chính: Quản trị đầu tư và triển khai đầu tư dự án Bất Động sản: nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, phân tích, đánh giá các cơ hội đầu tư, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt […]

Giám đốc Ban Đầu tư – Mã tuyển dụng: GĐĐT-CHG

09/08/2017

Địa điểm: 1 tập đoàn BĐS lớn tại Hà Nội Mô tả: Nhiệm vụ chính: Xây dựng và điều hành thực hiện chiến lược Đầu tư Xây dựng và tổ chức triển khai chính sách, tiêu chuẩn, quy định, quy trình mảng công việc của Ban Theo dõi rủi ro và xử lý rủi ro […]

Phó Tổng Giám Đốc khối Triển khai Dự án-Mã tuyển dụng PTGĐTKDA-CHG

09/08/2017

Địa điểm: 1 tập đoàn BĐS lớn tại Hà Nội Mô tả: 1.Nhiệm vụ chính: Tìm kiếm, hiện thực hóa các cơ hội đầu tư (BĐS) của Tập đoàn 2.Đảm bảo chỉ tiêu công việc: Số lượng các dự án triển khai thành công. Chi phí thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự […]

Thực tập sinh hành chính-kế toán – Mã tuyển dụng AAI

07/08/2017

Địa điểm làm việc tại 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội  Mô tả Hỗ trợ công tác hành chính dưới sự phân công & giám sát của quản lý; Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty; Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm tại Công ty; Kiểm tra tính chính xác, […]