2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Phó Phòng Nhân Sự – MTD: PPNS-JC

16/10/2017

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hà Nội  Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch và ngân sách tuyển dụng nhân sự theo định kỳ tháng/quý/năm. Trực tiếp xây dựng các phương pháp và các hình thức tuyển […]

Giám Đốc Bán Lẻ – MTD: GĐBL-JC

16/10/2017

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hà Nội Mô tả công việc: – Tổ chức triển khai công tác bán lẻ Trang sức của hệ thống trên toàn quốc. – Xây dựng và đề xuất các chương trình xúc […]

Trưởng phòng Kinh doanh – MTD: TPKD-GPO

05/10/2017

Địa điểm:  tầng 3, số 85 Lương Định của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Lập kế hoạch tuyển dụng và phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên Lên chiến lược và triển khai biện pháp nhằm phát triển các kênh nguồn tuyển dụng và mạng lưới ứng viên. Quản lý, đánh giá […]

Nhân viên kinh doanh – MTD: NVKD-GPO

05/10/2017

Địa điểm: Tầng 3, số 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Tìm kiếm, giới thiệu dịch vụ và tư vấn dịch vụ tuyển dụng cho các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tuyển dụng Tiếp nhận và triển khai thực hiện các đơn […]

Nhân viên Hành chính tổng hợp – MTD: NVHCTH-GPO

05/10/2017

Địa điểm: Tầng 3, số 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Quản trị công việc hành chính của công ty bao gồm: quản lý tài sản công ty; quản trị nhân sự, soạn thảo các văn bản về nội qui, qui chế cũng như các công việc hành chính […]